Förbättrar skyddet av industriell infrastruktur

ABB Ability Cyber Security Workplace samlar säkerhetsverktyg på ett ställe i en digital plattform som strömlinjeformar visningen av komplex information och minskar riskexponeringen. Foto: ABB

ABB har lanserat ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP), som förbättrar skyddet av kritisk industriell infrastruktur genom att sammanföra såväl ABB:s som tredje parters säkerhetslösningar i en enkel och allomfattande digital plattform. Genom att säkerhetsinformationen görs mer åtkomlig och enklare att hantera kan tekniker och operatörer snabbt identifiera och åtgärda problem och därmed minska riskexponeringen.

Enligt forskningsinstitutet Cybersecurity Ventures förväntas kostnaderna för global cyberbrottslighet som stöld av immateriell egendom, driftstörningar och skada på fysiska tillgångar öka med 15 procent under de närmsta fem åren. Det skulle kunna representera en ungefärlig årskostnad för näringslivet på 10,5 biljoner dollar till 2025, motsvarande 50 procent av USA:s bruttonationalprodukt.

ABB:s nya lösning bidrar till att hantera detta ökande hot och skydda tillgångarna mer effektivt genom att göra upprätthållandet av säkerhetskontroll till en daglig verksamhet och sammanställa informationen i en enda vy. Många av de cybersäkerhetsverktyg som används inom industrin idag är fragmenterade och tvingar operatörerna att hoppa från ett system till ett annat för att förstå den underliggande statusinformationen, utföra underhållsuppgifter eller reagera på en händelse. Informationen presenteras också ofta på ett sådant sätt att det är alltför komplext för alla som inte är specialister på cybersäkerhet eller förtrogna med en viss applikation, vilket kan medföra säkerhetsluckor och risk för tillgångarna.

– ABB:s CSWP-lösning övervinner dessa utmaningar genom att förenkla kontrollen av statusinformationen och möjliggöra fjärråtkomst, så att ABB:s tekniska domänexperter kan koppla upp sig direkt mot företagens miljö när det behövs extra support”, säger Matthew Virostek, produktägare för CSWP på ABB.

– Nätverken för operationell teknik och informationsteknik är också separerade så att riskfaktorerna identifieras snabbare, vilket ger mer informerade, datastyrda beslut som bidrar till att optimera prestanda och resursanvändning och därmed bidrar till att nå hållbarhetsmål.

Genom att förenkla hanteringen av cybersäkerhetsinformation kan ABB:s CSWP locka och rekrytera en ny generation specialister till industrin. De prognostiserade kostnaderna för digital omställning på sju biljoner dollar från 2020 till 20234 gör det absolut nödvändigt att upprätthålla en robust kader av cybersäkerhetstalanger för att skydda såväl kritiska infrastrukturer som livsuppehället för människor världen över.