NCC gör väg 25 mötesfri

Trafikverket ska bygga om väg 25 i södra Sverige till en mötesfri väg med mitträcke. Foto: NCC

NCC har fått i uppdrag att förbättra säkerheten på väg 25, sträckan Sjöatorp-Alvesta Väst mellan Ljungby och Växjö. Sträckan ska breddas och bli mötesfri. Arbetet ska vara klart omkring mitten av 2023. Ordervärdet är cirka 250 miljoner kronor.   

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska Trafikverket bygga om väg 25 i södra Sverige till en mötesfri väg med mitträcke. Nuvarande väg 25 breddas och får totalt ca 4 km ny mötesfri väg. NCC:s arbete omfattar även två trafikplatser, en trafikkontrollplats, två pendlarparkeringar, busshållplatser samt om- och nybyggnad av anslutande allmänna och enskilda vägar 

– Väg 25 är belastad med mycket trafik. Det är människor som pendlar i området, bilar som ska fortsätta på E4 och en hel del lasttrafik. Det är också en ganska olycksdrabbad sträcka. Därför känns det väldigt bra att vi äntligen kan påbörja det här förbättringsarbetet som kommer att göra vägen mycket säkrare för alla trafikanter, säger Trafikverkets projektledare Friderike Rang.

Utöver att bredda vägen kommer Trafikverket att stänga osäkra anslutningar längs sträckan och bygga två nya trafikplatser, trafikplats Alvesta Väst och trafikplats Hjortsberga.

– Det är komplext och ställer krav både på oss och trafikanterna att bygga trafiknära men vi har gjort det många gånger förut. Vi känner regionen väl och har gjort liknande arbeten för Trafikverket tidigare, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.