Trend Micro har blockerat 40,9 miljarder e-posthot, skadliga filer och URL:er

Kidnappningsprogram var ett framträdande hot under första halvåret. Arkivbild

Trend Micro presenterar idag sin sammanfattande halvårsrapport Attacks from All Angles: 2021 Midyear Security Roundup. Rapporten visar att Trend Micro blockerat 40,9 miljarder e-posthot, skadliga filer och URL:er världen över under första halvan av 2021. Det är en ökning med 47 procent från förra året.

Kidnappningsprogram var ett framträdande hot under första halvåret och cyberbrottslingar fortsatte att rikta in sig på namnkunniga offer. Attackerna utförs ofta med långvariga metoder, där intrång görs över en längre tid och skadliga program installeras för att få åtkomst till nätverk, stjäla och kryptera offrens data. Här var bank- och finanssektorn särskilt utsatt, och upplevde en ökning av ransomware-attacker på hela 1 318 procent det första halvåret av 2021, jämfört med samma period föregående år.

Samtidigt som kidnappningsprogram var ett stort hot mot företag världen över under den inledande halvan av 2021, så var det långt ifrån det enda. När det kommer till antalet blockerade attacker mot routrar, hamnade Sverige på en femteplats globalt, bakom Japan, USA, Kina och Kanada.

Den nya halvårsrapporten visar även att:

  • VD-bedrägerier (BEC) ökade med 4 procent, potentiellt som ett resultat av nya attackytor till följd av COVID-19
  • Program för utvinning av kryptovaluta (så kallade coinminers) var det vanligast upptäckta skadeprogrammet, och har klättrat förbi både WannaCry och webbskal de senaste månaderna
  • Trend Micros Zero Day Initiative upptäckte 770 sårbarheter, en liten (2 procent) minskning från första halvåret 2020
  • Antalet unika sajter för nätfiske ökade med nästan 23 procent från föregående år– men antalet upptäckter minskade, möjligen tack vare ökad kunskap och mer försiktiga användare
  • Totalt 164 skadliga appar relaterade till COVID-19-bedrägerier upptäcktes, och över hälften av dessa utgav sig för att vara TikTok

‒ Det första steget mot att hantera och mildra säkerhetsriskerna på ett effektivt sätt är att förstå skalan av och komplexiteten i hotlandskapet, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro Sverige. Rapporten från det gångna halvåret visar effektiviteten hos – och det ökande behovet av – en holistisk och skalbar cybersäkerhetslösning. Eftersom hoten fortsätter att öka i frekvens och sofistikering kommer företagens IT-säkerhetsteam att kräva en plattform som kan effektivisera säkerhetsprocesserna utan att göra avkall på tillförlitligheten.