Clavister expanderar sin kundbas i DACH-regionen

Cyberhoten ökar i Europa. Arkivbild

 

Clavister, en ledande leverantör av europeisk cybersäkerhet för verksamhetskritiska tillämpningar, utökar sin kundbas i DACH-regionen, Tyskland, Österrike och Schweiz, och tillkännager flera nya kundkontrakt, bland annat med kunder som Johannes Diakonie och Stadtwerke Leipzig.

Den växande användningen av IoT-enheter, i kombination med trenden att arbeta varifrån som helst, gör att efterfrågan på skydd av nätverksinfrastruktur ökar kraftigt. DACH-regionen är också bas för några av de stora och avancerade IoT-system som idag står inför cyberhot av både kommersiell och spionagerelaterad karaktär.

I sin årsrapport rapporterar Tysklands federala kontor för informationssäkerhet, BSI, att landet står inför ett allvarligt och växande cyberhot i och med att samhället blir mer digitalt och därmed påverkar bärande samhällsfunktioner som energi- och sjukvårdsinfrastruktur.

Clavister har på senare tid tecknat kundkontrakt inom alltifrån försvar, hälso och sjukvård samt energisektorn – kundgrupper som ingår i ett lands kritiska infrastruktur och som kräver cybersäkerhet producerad inom EU.

– Clavisters DACH-team förstår den framväxande hotbilden på DACH-marknaden väldigt väl. Vi befinner oss i ett bra läge för att kunna erbjuda vår hela portfölj genom ett lokalt nätverk av distributörer och partners, säger John Vestberg, Clavisters vd.