NCC bygger etapp tre av Östra länken i Luleå

Luleå bygger ut kommunens vatten- och avloppsledningar. Foto: NCC

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med utbyggnaden av Östra länken för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå.I etapp tre ska 1,3 kilometer nya vatten-och avloppsledningar läggas. Ordervärdet uppgår till cirka 75 miljoner kronor.

För att säkra vattenförsörjningen i Luleå bygger man ut kommunens vatten-och avloppsledningar. Utbyggnaden går under namnet Östra länken och det är Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna.

– Vi ser tydliga fördelar både i projekterings- och utförandeskedena och i synnerhet när vi ska ta oss fram längs bostadsnära och industriellt viktiga transportleder. Tillsammans har vi hittat bra lösningar för trafik och för de besvärliga passagerna av schaktarbeten som etappen kräver, säger Ingvar Mosesson projektledare för Luleå kommun.

Måletför etapp tre är att länka ihop avloppsledningarna till Uddebo, Luleås avloppsreningsverk, samt möjliggöra fortsatt utveckling av ledningsnätet i Luleås östra delar.

− Vi har extra stort fokus på arbetsmiljö och arbetsberedningar i denna kilometerlånga etapp eftersom den innehåller många tunga lyft.Vi arbetar även med att löpande informera berörda runt projektet, minimera störningar och säkerställa att trafiken flyter på vid Luleås och SSAB:s viktigaste industritransportled, säger Erik Sandström projektchef NCC Infrastructure.