Linde energi ersätter luftburna elledningar

Linde energi-bil framför ett av de gärden där luftledning ersätts med jordkabel. Foto: Linde energi.

Linde energi inleder arbetet med att gräva ner drygt fem kilometer elkabel längs ledningsnätet mellan Åbyhammar och Österhammar, strax öster om Blixterboda. Ett projekt som förutom ett mer stabilt och vädersäkrat elnät, ger hållbara vinster när gamla kreosotstolpar försvinner från åkermarker.

– Allmänheten kommer inte märka något av projektet i någon större utsträckning. Vi tryckborrar under vägen på tre-fyra ställen, men det är inget som påverkar framkomlighet eller vägsäkerhet, säger Ola Andersson, enhetschef Anläggning på Linde energi.

Ledningsnätet på de öppna fälten mellan Åbyhammar och Österhammar är omkring 40 år gammalt och drabbas med jämna mellanrum av avbrott, främst genom att fåglar flyger in i ledningarna. När de luftburna elledningarna nu ersätts med jordkabel, minskar påverkan av yttre faktorer som fågelliv och väderförhållanden. Dessutom ger projektet mer långsiktigt hållbara vinster.

Joakim Johansson, affärsområdeschef El på Linde energi förklarar:

– När vi gräver ner elkabel, innebär det samtidigt att vi kan demontera gamla kreosot-behandlade ledningsstolpar och skicka dessa till deponi. Vi får därmed ett mer stabilt elnät utan giftiga kraftledningsstolpar, vilket gynnar hållbarhet ur alla perspektiv. Ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

– Vårt elnät är en viktig del i bygget av framtidens Bergslagen. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att investera i nätet, med hållbarhet som ledstjärna, avslutar Joakim Johansson.