Wibax förvärvar Baltic Tank

Terminalen i Hamina. Foto: Wibax

Wibax, genom Wibax Logistics, ingår i avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Baltic Tank Oy och tar därmed över verksamheten med säte i Åbo, Finland samt dess terminaler längs den finska kusten och i Kunda, Estland. Transaktionen är ett led i Wibax vision att bygga en ledande koncern inom kemikaliehantering och stärker Wibax unika position att erbjuda tjänster längs hela värdekedjan inom Norden.

Wibax har idag tio terminaler och kontor strategiskt placerade på olika platser i Sverige, Finland och Norge och kommer i och med förvärvet av Baltic Tank ytterligare utöka lagringskapaciteten med åtta terminaler i Finland samt en i Estland.

– Förvärvet av Baltic Tank är en strategisk satsning i Wibax framtida tillväxt utanför Sveriges gränser. Baltic Tanks omfattande nätverk av terminaler längs den finska och baltiska kusten kommer att bidra till en expansion som ökar den geografiska räckvidden av Wibax serviceerbjudande för nuvarande och framtida kunder. Baltic Tank är ett familjeägt bolag precis som Wibax, med starka värderingar som ligger i linje med våra egna och vi ser nu fram emot att välkomna in dem i Wibax-familjen”, säger Jonas Wiklund, Koncern vd WIBAX.