Byggstart för Kristianstads kommuns största infrastrukturprojekt

Kristianstads centrala reningsverk ska byggas om. Foto: Karlstads kommun

Nu är det dags för byggstart för Kristianstads kommuns hittills största projekt – ny- och ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk. Kristianstads tillväxt förutsätter att infrastrukturen anpassas. Det gäller inte bara vägar och det som syns, utan även avloppshanteringen. Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956, byggdes ut 1976 och renoverades 1992.

Idag är reningsverket omodernt, slitet och kapaciteten är tangerad. För att säkerställa att Kristianstad kan möta framtida krav och behov för avloppsrening, så måste det centrala reningsverket byggas om och byggas ut. Planering och projektering för ombyggnationen har pågått sedan ett par år och kommunen har behövt göra omtag med hänsyn till platsens markförhållanden, men har nu äntligen nått byggstart. Hela projektet är kostnadsberäknat till 535 miljoner kronor.

– Det är vår största investering hittills i kommunen. Det är mycket pengar, men ett nödvändigt projekt för både invånarnas hälsa och för vår miljö, säger Peter Johansson (M), kommunalråd.

Kapacitetsmässigt kan reningsverket hantera avloppet från dagens befolkningsmängd med god marginal, men staden växer och flera stora livsmedelsindustrier skickar också sitt avlopp till reningsverket. Med hänsyn till det så är kapaciteten inte tillräcklig.