IVL renar vatten i Indien

90 procent av allt avloppsvatten i Indien släpps ut utan någon behandling. Foto: IVL

IVL fortsätter att växa internationellt – nu senast i Indien där ett nytt kontor har öppnat i mångmiljonstaden Mumbai. En betydande del av verksamheten kommer ha fokus på vattenrening, ett av IVL:s styrkeområden. I ett av de större projekten ska IVL säkerställa att två stora avloppsreningsverk som nu ska byggas i Mumbai uppförs på ett bra sätt.

– Det är mycket positivt att vi nu är på plats i Indien och kan bidra med vår kunskap inom vattenrening. I länder som Indien, som håller på att tömma sina grundvattenreserver, finns det ett stort behov av att ta fram helhetslösningar för att återanvända avloppsvatten och ta vara på de resurser som det innehåller, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den indiska ekonomin har utvecklats i snabb takt under 2000-talet. Samtidigt är landet en av världens största förorenare med stora behov inom miljöområdet. Mumbai med över 18 miljoner invånare saknar till exempel, precis som många andra städer i Indien, fortfarande fungerande avloppsvattenrening.

– De okontrollerade utsläppen av avloppsvatten är ett stort problem i Indien. Man räknar med att så mycket som 90 procent av allt avloppsvatten släpps ut utan någon behandling. Det har lett till att en stor del av Indiens ytvatten är förorenat och även grundvattnet på sina håll, säger Rupali Deshmukh, affärsutvecklare på IVL.

Ett annat stort problem är just tillgången till vatten. Indien är ett av världens största och folkrikaste länder – 17,5 procent av världens befolkning bor i Indien – men landet har bara 4 procent av världens vattenresurser. Med klimatförändringar, urbanisering och snabb industrialisering väntas vattenbristen också bli värre i framtiden.