Landström förbättrar miljön i Värtahamnen

Anslutning till grön landström i Värtahamnen. Foto: Tallink Grupp

Tallink Grupp har anslutit två av sina fartyg, Silja Serenade och Silja Symhony till grön landström i Värtahamnen. Anslutningen till landström sker när fartygen ligger i hamn, i syfte att minska fartygens miljöpåverkan och för att minska emissioner. Silja Symphony och Silja Serenade, som trafikerar rutten Stockholm – Helsingfors, har sedan februari 2019 testat olika system inför att börja använda landström. De två första fartygen som ansluts till den nya anläggningen, syftar till att göra hamnarna runt Östersjön grönare ett samarbete mellan Tallink Grupp och Stockholms Hamnar.

Värtahamnen är för närvarande den enda hamnen i Östersjöns norra del att ha en högspänningssanslutning. Anläggningen gör det möjligt för fartyg att använda landbaserad grön el via en högspänningskabel när fartygen är förtöjda och i hamn. Användningen av landström gör det möjligt för fartygen stänga av alla maskiner och generatorer, vilket därmed avsevärt minskar fartygens utsläpp, buller i närområdet och förbättrar arbetsmiljön i maskinrummet.

– Vi är mycket glada över att ett så omfattande arbete i nära samarbete med Stockholms Hamnar och Stockholms Stad har resulterat i detta betydande steg framåt i vårt arbete med att minska sjöfartens miljöpåverkan. Denna typ av projekt genomförs inte över en natt, då det krävs stora investeringar, personliga ansträngningar och engagemang från alla inblandade parter, men det är uppenbart att åtgärder som dessa måste vidtas. Tallink Grupp gör allt det kan för att identifiera gröna och hållbara lösningar, arbeta med högteknologiska och innovativa företag som bidrar med bra idéer och goda insikter för vår bransch och självklart med att implementera de hållbarhetsfrämjande initiativ som identifieras, så snabbt som möjligt. Vi arbetar för närvarande tillsammans med Helsingfors och Tallinns hamn för implementera denna typ av anläggningar i framtiden, säger Paavo Nõgene, vd på Tallink Grupp.

– Hållbarhetsfrågor är avgörande för sjöfartens framtid, inte minst i hjärtat av Stockholm. Vi är därför särskilt nöjda när Tallink Silja valde att använda sig av den nybyggda landströmsanläggningen vid den nya Värtapiren för att utnyttja våra miljöincitament. Det är stora och svåra frågor som ingen part hanterar på egen hand, det enda sättet framåt är i samarbete mot ömsesidiga mål”, säger Thomas Andersson, på Stockholms Hamnar.

Ytterligare två fartyg, Baltic Queen och Victoria I som trafikerar rutten Stockholm – Tallinn, har utrustas med anslutning till landström och arbetet med att ansluta båda fartygen har påbörjats denna vecka. Användning och anslutning av landström kommer därefter att öka under nästkommande månader.