Copenhagen Malmö Port landansluter DFDS-färjorna

OPS-anslutningen möjliggör för DFDS-färjorna att reducera utsläppen markant. Foto: J.Thyssen

Onshore Power Supply, OPS, är Actemiums svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Actemium har ingått ett samarbete med Copenhagen Malmö Port avseende en totalentreprenad på en komplett OPS-lösning. OPS-anslutningen möjliggör för DFDS-färjorna Crown Seaways och Pearl Seaways att reducera utsläppen markant medan fartygen är i hamn, genom att stänga av sina hjälpmotorer med stora miljöfördelar som följd.

OPS-anläggningen i Köpenhamn avser en standardcontainer innehållande ställverk, transformatorer, kontrollutrustning samt två anslutningspunkter med fjärrstyrda kabelhanteringssystem. Actemium gjuter fundament samt förlägger kanalisation och kablage. Anläggningen förväntas att vara i drift under sensommaren 2021.

Genom att ansluta sig till elnätet kan fartyget stänga av sina hjälpmaskiner, med minskade luftutsläpp av bland annat koldioxid, kväve- och svaveloxider och en förbättrad närmiljö som direkt konsekvens. Actemium har sedan tidigare anlagt 20 OPS anläggningar i Norden, bland annat en OPS-anläggning i Oslo som DFDS-färjorna nyttjar idag.

– Vi på Actemium tycker att detta är ett ärorikt uppdrag och är glada för förtroendet vi fått. I uppdraget ingår också att vi utför mark- och installationsarbeten på plats, fjärrövervakning, drift och underhåll. På kajen installeras dessutom en fjärrmanövrerad kran för anslutning till färjan i respektive färjeläge, säger André Olofsson, projektledare på Actemium OPS.