Internationellt intresse för Ystads landströmanläggning

Bild: Grontmij

Ystad Hamn är pionjärer när det gäller att ansluta fartyg vid kaj till landström och har rönt stort intresse i Sverige och övriga världen. Nyligen samlades ett 70-tal representanter från hamnar i Norden och Baltikum, myndigheter, rederier, politiker och entreprenörer för att tillsammans med Grontmij och andra experter diskutera hur idén bäst sprids.

Hamnar i Sverige och många andra länder i världen börjar känna av en ökad press att investera i landströmsanläggningar. Det beror dels på striktare lagkrav som kommit över tid, men också på att allmänheten börjat efterfråga miljöinsatsen. Man vill ha mindre utsläpp och buller.

I september i fjol invigde miljöminister Lena Ek Ystad Hamns landströmsanläggning, vilken kan ansluta upp till fyra fartyg samtidigt med såväl 50 som 60 Hz. För att fånga upp de många studiebesöksförfrågningar som kommit och dela med sig av sina erfarenheter från projektet bjöd nyligen Ystad hamn, tillsammans med Grontmij och övriga nyckelpartners, in diverse intressenter till en öppen diskussion om de olika utmaningar som ett landströmsprojekt för med sig.

Fred Johansson, el- och teleteknikkonsult på Grontmij, har varit ansvarig för elfrågorna. – Det är viktigt att ha ett väldigt långsiktigt perspektiv när man skissar på anläggningens utformning. Vi valde därför att planera för två olika frekvenser på varje station, samtidigt som vi berett plats för ytterligare anslutningar i framtiden, sade Fred Johansson under sitt anförande.

Grontmij har stått för förstudien, gjort den tekniska specifikationen för hela projektet och skött den omfattande kontakten med rederierna.

– Det var väldigt kritiskt för projektet att rederierna skulle ställa sig positiva till att konvertera, sade Fred Johansson. Här står vi nu med Unity Lines m/s Skania och Polferries m/s Wavel som redan anslutit sig och fler som är på väg.

På mindre än tre år gick landströmsprojektet i Ystad Hamn från beslut om upphandling till en anläggning i drift.