Geotekniska undersökningar kring i spåren i Flemingsbergsområdet

Vy över Flemingsberg i Huddinge kommun, söder om Stockholm. Foto: flemingsberg.se

Snart startar markundersökningar i järnvägsområdet vid Huddingevägen i Flemingsberg. Det innebär det borras inom spårområdet nattetid under en tvåveckorsperiod. Borrningarna genomförs för att undersöka hur jordlagerförförhållanden ser ut och hur djupt det är till berg i området där Tvärförbindelsen Södertörn kommer att passera i tunnel under järnvägen. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Undersökningarna genomförs vecka 17 och 18 (från den 23 april) och sker nattetid mellan 01:00-05:00 då det är möjligt att stänga av spår för att skapa en säker arbetsmiljö.

Tvärförbindelse Södertörn, är en planerad 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 i Haninge, via Flemingsberg. En gång- och cykelväg längs sträckan ingår i projektet.
Källa: Trafikverket