Peab rustar upp i Stockholm city

Entreprenaden sträcker sig från Tegelbacken till Norra Bantorget i Stockholm. Foto: Peab

Vasagatan har genomgått en upprustning och fått bland annat bredare trottoarer, nya cykelbanor, nya och fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning. Under hösten sker den sista trädplanteringen och efter det är gatan helt färdigställd. De nya körbanorna är asfalterade med ECO-Asfalt. Totalt har 11 000 kvadratmeter lagts vilket minskat klimatpåverkan med 49 procent jämfört med standardasfalt.

– Det känns roligt att ha varit delaktig i ett så betydande och utmanade projekt mitt i centrala Stockholm. ECO-Asfalt är en viktig pusselbit i Peabs resa mot att vara klimatneutralt 2045 och det är viktigt för oss att, som Nordens samhällsbyggare, kunna minska klimatpåverkan i sådana här betydelsefulla projekt, säger Mathias Nilsson, arbetschef på Peab Asfalt.

Peab Anläggning har på uppdrag av trafikkontoret, Stockholm stad, genomfört entreprenaden som sträcker sig från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på cirka 800 meter. I uppdraget ingick även utläggning av tre mil rör för markvärme på alla gångbanor. När systemet är driftsatt hoppas man att gångbanorna ska hållas isfria under vintern och därmed minimera risken för halkolyckor.