Möjliggör för fler att jobba till sjöss menar Svensk Sjöfart

Sverige måste göra det enklare att utbilda sig för jobb till sjöss menar Svensk Sjöfart. Foto: Svensk Sjöfart

Den svenska handelsflottan har ett stort behov av sjöpersonal. Enligt den senaste Tempen på sjöfartsbranschen som genomfördes bland Svensk Sjöfarts och Sjöfartens Arbetsgivareförbunds medlemmar är anställningsbehovet minst 1 750 personer under åren 2020-2022. Nu föreslår branschorganisation Svensk Sjöfart att en ytterligare kvalitésutbildning startas som kan komplettera de existerande universitetsutbildningarna. För att detta ska kunna implementeras krävs en förordningsförändring som branschen nu hoppas ska genomföras.

– Vi har i en hemställan skrivit till infrastrukturminister Andreas Carlson om att det finns ett stort behov av att skyndsamt genomföra förändringar i den förordning som skulle kunna möjliggöra en kompletterande sjöfartsutbildning. Idag ser vi att utbildningssystemet inte på långa vägar täcker det behov som finns. Vi vill se en kompletterande utbildning som har fokus på enbart yrkesutövningen och därmed kan kortas väsentligt jämfört med dagens mer akademiska sjökaptensutbildning, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Sjöfartsutbildningarna måste idag innehålla vissa element som beslutas av FN: sjöfartsorgan IMO och lyder under den så kallade STCW-konventionen, International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping. För att få lov att arbeta ombord på olika typer av fartyg krävs olika typer av behörigheter. De mindre fartygen kräver exempelvis en klass VII-behörighet medan de största fartygen och högsta nivån kräver en klass I-behörighet.

– Om man fokuserar på de krav som finns i konventionen finns det möjlighet att korta ner utbildningen väsentligt och göra den mer attraktiv för dem som enbart vill arbeta till sjöss. Det skulle kunna öka chanserna att någon som redan kommit en bit in i arbetslivet kan tänka sig att byta bana, eller för dem som vill gå en mer fokusera yrkesutbildning – men framförallt att de som exempelvis läst en viss behörighet ska kunna få möjlighet att komplettera med en påbyggnadsutbildning. Idag finns det en inlåsningseffekt för dem som läser klass VII, klass V och klass I. Om man skulle komplettera utbildningssystemet med en mer modulbaserad utbildning möjliggör man livslångt lärande och för fler att kunna arbeta inom den civila sjöfarten, säger Anders Hermansson.

Sveriges grannländer har alla både akademiska sjökaptensutbildningar och en modulbaserad STCW-utbildning som nu föreslås av branschen.

– Vi är ganska ensamma om att inte erbjuda både längre sjökaptensutbildningar och en modulbaserad STCW-utbildning. När vi nu har ett stort behov av sjöpersonal tar det oerhört lång tid att utbilda den personal som behövs. Med tanke på den stora efterfrågan som finns hoppas vi att nödvändig förordningsförändring ska ske skyndsamt så att vi kan starta en ny utbildning redan i höst. Som branschorganisation har vi arbetat med intresserade utbildningsanordnare för att en pilotutbildning ska kunna påbörjas redan hösten 2023 och vi hoppas att detta ska kunna genomföras, säger Jonas Gunnarsson som är ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Svensk Sjöfart.