Svensk Sjöfart välkomnar rekordstor satsning på sjöfarten

Regeringen har beslutat ersätta de ålderstigna svenska isbrytarna. Foto: Svensk Sjöfart

Regeringen anslår inom ramen för den nationella infrastrukturplanen medel för investering i två nya isbrytare och öppnar också upp för investering i en tredje isbrytare. Viktiga satsningar sker också för den nationella sjöfarten genom sen satsning på ombyggnad av Hjulstabron och utbyggnad av slussarna i Södertälje för trafiken i Mälaren och för Vänerntrafiken en uppgradering av slussarna i Trollhättan.

Vidare beslutar regeringen om tidigare aviserade satsningar kopplade till Göteborgs och Luleå hamn. Sammantaget uppgår satsningarna till över 14 miljarder kronor, vilket är en tredubbling av satsningarna på sjöfart inom ramen för nationell plan jämfört med tidigare planer.

– Sedan jag tillträdde har det skett en femdubbling av satsningar på sjöfart. Vi har en samordnare för nationell sjöfart, vi har en transportstrategi och vi har satsat på hamnarna. Men vi ökar nu investeringarna i svensk sjöfart för att klara klimatkraven, för att mer gods behöver gå på järnväg och sjöfart, men också för att kunna avlasta infrastrukturen i hela landet för att kunna använda sjöfarten än mer. Inte bara till exportnäringen utan faktiskt också till inrikes transporter. Det är tre gånger så mycket som satsat jämfört med förra planen. Nu ser vi till att finansieringen blir klar, det är ett nationellt ansvar och de ligger i planen. Det är färdig finansiering för två isbrytare och möjlighet för en tredje isbrytare. Totalt är det 14 miljarder som satsas på sjöfart, säger Tomas Eneroth under pressträffen.

Svensk Sjöfart välkomnar beskedet om investering i nya isbrytare och det är glädjande att regeringen ökar satsningarna på sjöfarten. Satsningarna är viktiga för ett handelsberoende land som Sverige där mer än 90 procent av exporten och importen går till sjöss.

Svensk Sjöfart är även positiva till de åtgärder som föreslås i planen bland annat utveckling av farlederna i Göteborg, Stockholm och i Luleå, samt investeringar i slussarna i både Mälaren och Trollhättan.