Svensk Sjöfart: " Höj anslagen till Sjöfartsverket"

Svensk sjöfart är hårt drabbad av pandemin. Foto: Svensk Sjöfart

Sjöfartsverkets styrelse ska ta beslut om att höja farleds- och lotsavgifterna, en avgift som tas ut av handelssjöfarten och som till stor del finansierar Sjöfartsverkets verksamhet. Coronapandemin och de restriktioner som inneburit att människor resor i betydligt mindre utsträckning har drabbat sjöfarten mycket hårt. Pandemin har bland annat lett till ca 2000 uppsägningar, inställda linjer och upplagda fartyg. Femton olika organisationer har därför skrivit ett brev till Sjöfartsverkets styrelse där man motsätter sig att Sjöfartsverket föreslår att handelssjöfarten ska betala mer till myndigheten mitt under en brinnande pandemi.

– Vi har informerats om Sjöfartsverkets ekonomiska bekymmer till följd av Corona, samt om de avgiftshöjningar som Sjöfartsverkets ledning planerar inför 2021. Vi uppskattar att informeras och ges möjlighet till dialog tidigt i processen. Vi vill emellertid med detta brev å de kraftfullaste protestera mot ytterligare avgiftshöjningar. Det vore starkt negativt för svenskt näringslivs konkurrenskraft och möjligheterna att nå de ambitiösa politiska målen. Sjöfartsverkets styrelse bör kräva att ägaren ska fullt ut kompensera för det intäktsbortfall man drabbats av i samband med Covid-19 och staten måste till fullo, både investering och drift, finansiera vattenledernas vinterväghållning, skriver de femton organisationerna bland annat i brevet.

Näringslivets Transportråd företräder ett 40-tal tunga transportköpande företag och organisationer och kanslichefen Jenni Ranhagen anser att det vore mycket negativt om höjningar genomförs. 

Näringslivets Transportråd menar att en avgiftshöjning skulle ha negativ inverkan på näringslivets konkurrenskraft och möjligheter att återhämta sig från pandemin och bidra till en mer hållbar återstart av samhället, säger Jenni Ranhagen, kanslichef på Näringslivets transportråd.

Svensk Sjöfarts vd menar att regeringen måste agera för att handelssjöfarten och Sjöfartsverkets situation ska kunna förbättras.