Linköpings kommun väljer Eco-asfalt

ECO-Asfalt håller samma kvalitet som konventionell asfalt. Foto: Peab Asfalt

Peab Asfalt ska asfaltera och underhålla gatorna i Linköpings kommun. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Linköping att minska sin klimatpåverkan med 400 ton per år, säger Mathias Nilsson på Peab Asfalt. Ramavtalet omfattar underhållsbeläggningar och återställningsarbeten. Genom att erbjuda Eco-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan.

– Eco-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält, säger Mathias Nilsson, arbetschef på Peab Asfalt.

Eco-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Sedan lanseringen år 2015 av Eco-Asfalt har vi minskat vår klimatpåverkan med 65 procent och då känns det extra roligt att vinna en upphandling där kommunens höga ambition på miljöområdet stämmer väl överens med våra och som väsentligt bidrar till minskade koldioxidutsläpp, fortsätter Mathias.

Kontraktet med Linköpings kommun gäller fram till siste mars 2023. Det totala ordervärdet är cirka 30 miljoner kronor.