Tre supersnabbladdare till OKQ8 Skönsberg i Sundsvall

OKQ8 och Skellefteå Kraft öppnar tre supersnabbladdare, med vardera två laddpunkter på OKQ8 Skönsberg i Sundsvall. Foto: OKQ8

Nu har OKQ8 och Skellefteå Kraft öppnat tre supersnabbladdare, med vardera två laddpunkter, på OKQ8 Skönsberg i Sundsvall. Detta blir den 10:e stationen i ordningen. Målet med OKQ8:s stora satsning är att öka tillgängligheten för elbilsförare i hela landet genom att tillhandahålla Sveriges största nätverk. Senast 2026 ska 800 laddpunkter finnas på plats, fördelade på 300 OKQ8-stationer.

Under tredje kvartalet 2021 var 32 procent av alla nyregistrerade bilar i Sundsvalls kommun rena elbilar eller laddhybrider, sammanlagt registrerades 544 nya bilar. Det är en rekordstor andel, och i Västernorrlands län fanns det 3588 elbilar eller laddhybrider vid slutet av 2021. Även i landet som helhet ökade försäljningen av laddbara bilar. Av dessa laddbara fordon var 55 procent rena elbilar. Därmed krävs det fler snabba laddstationer, och inte minst i Sundsvall. Som Norrlands tredje största stad, är Sundsvall också strategiskt placerad i knytpunkten mellan Europaväg 4 och 14, vilket gör satsningen på snabbladdare till en viktig del i den framväxande infrastrukturen för elbilar.

– Det känns väldigt kul att vi ökar tillgängligheten för alla elbilsförare i Sundsvall med supersnabbladdning med upp till 150 kW. Genom att göra det enklare och snabbare för kunderna att ladda elbilen så tror jag att viljan att byta till elbil ökar, vilket är en viktig del i omställningen mot en hållbar framtid, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

När de tre supersnabbladdarna med totalt sex laddpunkter öppnar på OKQ8:s station i Skönsberg, Sundsvall kommer betalning kunna ske smidigt både med vanligt bankkort, laddkort från OKQ8 och med appen OKQ8 Elbilsladdning. Oavsett betalningsform tillkommer ingen extra kostnad för kund.

– Transporter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och därför satsar vi stort på utbyggnaden av supersnabbladdare på OKQ8:s stationer. Det känns fantastiskt att vi nu sätter ytterligare tre laddare i drift så att vi tillsammans gör det enkelt för konsumenterna att göra ett bättre val, säger Sanna Lundström, tf chef affärsområde marknad på Skellefteå Kraft.