Peab asfalterar Örnsköldsviks Airports rullbana

Snart kommer flygplanen att landa på ECO-Asfalt i Örnsköldsvik. Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit uppdraget om att utföra underhållsbeläggningar på Örnsköldsviks Airport.

– Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Örnsköldsviks kommun att minska sin klimatpåverkan med 200 ton, säger Anders Hoff på Peab Asfalt.

Uppdraget innefattar fräsning av rullbanan, toppning med ECO-Asfalt om cirka 91 000 m2 och målning av dagermarkeringar. Kontraktets ordervärde uppgår till cirka 25 miljoner kronor.

– ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält, säger Anders Hoff, arbetschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis flygplatser, högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

Det känns roligt att vinna en upphandling där Örnsköldsviks höga ambitioner på miljöområdet stämmer väl överens med våra egna. ECO-Asfalt är en viktig pusselbit i Peabs resa mot att vara klimatneutralt 2045, fortsätter Anders.