Check Point Software delar de senaste säkerhetstrenderna

Verksamheter attackeras i genomsnitt 987 gånger per vecka av hackers. Arkivbild

I Sverige attackeras verksamheter i genomsnitt 987 gånger per vecka de senaste 6 månaderna, vilket är i linje med det europeiska snittet på 989 attacker per vecka, enligt Check Point Software Technologies Threat Intelligence Report. Majoriteten av de skadliga filerna (73 procent) levererades via e-post under de senaste 30 dagarna. Sverige har dock en oroande hög andel mobilattacker. I Sverige drabbades 1,4 procent av verksamheterna av mobila typer av skadlig kod, vilket kan jämföras med bara 1,0 procent av de europeiska verksamheterna. Ett föränderligt och allt mer avancerat hotlandskap och ett antal viktiga politiska och internationella händelser kan trigga ytterligare cybersäkerhetsproblem.

– Det har aldrig tidigare varit mer relevant att prata om och samlas kring cybersäkerhet. Vi har haft en global pandemi, och har nu krig i Europa, val i Sverige, svenskt ordförandeskap i EU samt en ansökan om ett svenskt Nato-medlemskap bara i år, som sammantaget bidrar till en höjd risknivå för verksamheter och offentlig sektor. Samtidigt finns det en kompetensbrist i säkerhetsbranschen och många verksamheter har säkerhetslösningar som bara kan hantera andra och tredje generationens säkerhetshot, medan de cyberkriminella utnyttjar det vi brukar kalla femte generationens hot och attackmetoder, säger Check Point Softwares sverigechef Jonas Bruzelius

Fredrik Börjesson från Nationellt cybersäkerhetscenter, som har uppdraget att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot, presenterade den oroande utvecklingen att cyberkriminella professionaliserat sin verksamhet.

– Idag har de ofta tydlig styrning, olika roller och hierarkier samt dokumentation och planer för alla steg i attackkedjan. Han påpekar också att alla aktörer ofta väljer att inte använda sina mest raffinerade attackmetoder, vilket naturligtvis inte behöver innebära att de inte kommer kunna göra det framöver.

Orange Cyberdefense identifierar ungefär två miljoner nya hot per dygn. Det är möjligt att bygga automatiseringsfunktioner baserade på denna hotinformation och tillsammans med Check Point Softwares produkter för att enklare och snabbare identifiera hot och attacker. Check Point Softwares partner Mnemonic betonade också att det finns ett kompetensgap inom cybersäkerhet, som kommer bli ännu större framöver, och att det därför är viktigt att lägga tid på att definiera processer och rutiner för hur en incident hanteras, så att det är klart och tydligt för verksamheten i händelse av en attack.