Sinfra i ramavtal med Cramo

Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening, tilldelar Cramo ramavtal. Foto: Cramo

Efter genomförd offentlig upphandling har Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening, beslutat att tilldela Cramo  ramavtal som en av flera leverantörer för hyra av anläggningsmaskiner, liftar, bodar, maskiner och övrig utrustning.

– Vi förser våra medlemmar som bedriver verksamheter inom fjärrvärme, el och VA med produkter och tjänster via ramavtal som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det här är ett helt nytt ramavtalsområde med nya möjligheter för Sinfras medlemmar att kunna hyra maskiner, verktyg och övrig utrustning från leverantörer som har mött våra höga krav på hållbarhet, kvalitet och service, säger Ted Waldesten på Sinfra Ekonomisk förening.

Henrik Tylestam är avtalsansvarig på Cramo:

– Sinfra har högt ställda krav på att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv till sina medlemmar. Förtroendet Cramo nu får från Sinfra är ett kvitto på vår förmåga som leverantör.