Zoom skärper säkerhetsfunktioner

Mötesprogrammet Zoom satsar på säkerhet. Foto: Zoom

Etiska hackare, förbättrade säkerhetsfunktioner och ökat fokus på användarutbildning. Dessa är några av de främsta säkerhetsåtgärderna som kommunikationsplattformen Zoom har lanserat och förstärkt under de senaste månaderna för att skydda tjänstens användare mot ett ökande hot om IT-attacker.

– Säkerhet, trygghet och integritet är kärnan i hur vi förbättrar vår plattform och fattar beslut om på Zoom. Vi är fortfarande fast beslutna att vara en plattform som våra användare kan lita på i alla former av online-interaktioner, informationsutbyten och företag, säger Jason Lee, Chief Information Security Officer på Zoom.

Zoom har bl a etablerat ett utbildningscentrum där användare kan få grundläggande undervisning i säkerhet, samt satsat på användning av etiska hackare för att identifiera eventuella säkerhetshål. Zoom har dessutom kartlagts av SURF, en holländsk samarbetsorganisation för utbildning och forskning inom IT, som fastställde att Zoom är ett av de säkraste alternativen som finns när det kommer till online-möten, webbseminarier och chattjänster.

Zoom arbetar ständigt med att förbättra plattformens säkerhetsfunktioner för alla användare. Detta har exempelvis resulterat i införandet av automatiska uppdateringar som hjälper användare att erhålla viktiga IT-säkerhetskorrigeringar och andra funktioner, samt en övergripande förbättring av användarupplevelsen på Zoom-plattformen. Senare i år kommer företaget att lansera flera nya säkerhetsfunktioner, inklusive möjligheten att välja end-to-end-kryptering med Zoom Phone.

Förutom de dagliga testerna som Zoom utför på plattformens funktioner och i dess infrastruktur, har företaget även investerat i ett globalt team av säkerhetsforskare via ett så kallat 'private bug bounty program' genom HackerOnes-plattformen - en av världens mest betrodda leverantörer av lösningar för etisk hacker-verksamhet. Programmet har lett till rekryteringen av över 800 IT-säkerhetsforskare, vars samlade arbete har resulterat i utbetalda premier på över 2,4 miljoner dollar för felsökningar sedan programmet introducerades.