Dustin i samarbete med cybersäkerhetsbolaget Truesec

Dustin ökar säkerheten för små och medelstora företag. Foto: Dustin

Nu stärker Dustin sitt säkerhetserbjudande och ingår partnerskap med cybersäkerhetsbolaget Truesec. Syftet med samarbetet är att stärka Dustins erbjudande inom säkerhet. Erbjudandet vänder sig till små och medelstora företag som inte har en egen säkerhetsavdelning.

Antalet cyberhot och dataintrång har ökat kraftigt som en följd av den snabba tekniska utvecklingen och ökade digitaliseringen. Säkerhetsutmaningen är stor och många verksamheter utsätts för intrång och bedrägerier utan att ens veta om det. En utmaning för många små och medelstora företag är att de är exponerade för precis samma risker som större företag men de har ofta inte samma möjligheter att investera i säkerhet.

– Genom att erbjuda en standardiserad modul som tillägg till vår tjänst ”Modern Workplace” kan våra kunder nu få en utökad säkerhet till ett attraktivt pris. Företaget får bevakning av sina system dygnet runt och om det upptäcks några avvikande händelser stoppas de. På så vis kan företagets verksamhet fortsätta utan avbrott eftersom det sker proaktivt, säger Rebecca Tallmark, EVP SMB Nordic, Dustin.

För Truesecs del innebär samarbetet även att företaget nu når en målgrupp som de normalt sett annars inte når.

– Vi ska hjälpa Dustins kunder att förhindra dataintrång. Genom att göra våra tjänster tillgängliga för fler och nya kunder kommer vi tillsammans att öka cybersäkerheten.

För att kunna köpa tjänsten behöver företaget uppfylla ett antal säkerhetsparametrar. På så vis kan Dustin skapa en grunduppsättning i miljön och upprätthålla den då det hjälper att alltid ha en uppdaterad miljö.

Tjänsten kommer att erbjudas på Dustins samtliga marknader i Norden från den 2 september.

– Vi är väldigt stolta och glada över att nu kunna erbjuda riktigt bra säkerhetslösningar. Truesec är ett av de främsta säkerhetsföretagen i Norden med ledande kompetens inom cybersäkerhet och tillsammans gör vi nu något helt unikt och fyller ett behov på ett sätt som ingen annan aktör gör idag, avslutar Rebecca Tallmark.