Peab bygger bro till den nya stadsdelen Varvsstaden i Malmö

Bron till Varvsstaden ger smidigare kommunikation för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Foto: Peab

Peab har fått uppdraget att bygga en bro till den nya stadsdelen Varvsstaden i Malmö. Beställare är Malmö stad och kontraktssumman uppgår till 206 miljoner kronor.

Peab ska bygga en bro för kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare i förlängningen av Styrmansgatan, diagonalt västerut mot Varvsstaden. I uppdraget ingår även att bygga två kajer, en trappa och en gradäng. Dessutom ska Södra Varvsbassängen grundas upp och en ny trappa uppföras. Uppgrundning av Södra Varvsbassängen sker genom utläggning av fyllnadsmassor i tre lager på 50 000 kvadratmeter, från ett medeldjup av 6,5 meter till 4 meter.

– En bro till Varvsstaden kommer att bidra till smidigare kommunikation för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare och därmed minska biltrafiken till och från Västra Hamnen. Det känns naturligt att vi fortsätter arbetet i denna nya stadsdel där vi redan renoverar och bygger. I Varvsstaden bevarar vi historien, samtidigt som den binds samman med framtiden med stort miljötänk, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad och ska vara klart i november 2024