Peab Asfalt mer än halverar koldioxidutsläppen

65 procent lägre koldioxidutsläpp när Peab Asfalt summerar. Foto: Peab

Sedan lanseringen av ECO-Asfalt 2015 har Peab Asfalt minskat koldioxidutsläppen från sin asfalttillverkning med 65 procent. Den totala besparingen på 240 000 ton koldioxid motsvarar de årliga utsläppen från hela Sveriges asfaltproduktion. Nu fortsätter resan mot klimatneutralitet.

ECO-Asfalt-konceptet bygger på att biobränsle ersätter fossil eldningsolja vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den mest energikrävande delen av tillverkningsprocessen. Resultatet är en halverad klimatpåverkan, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. Resterande delen av klimatbesparingen kommer från återanvändning av returasfalt.

- Jag är stolt över att vi har minskat vår klimatpåverkan med nästan två tredjedelar, säger Peter Svensson, vd Peab Asfalt. Det är en fantastisk resa vi har gjort, men än är vi inte i mål. Vi fortsätter att utveckla våra produkter, inte minst med fokus på ökad cirkularitet. Det finns en stor potential att spara klimat och naturresurser genom ökad återvinning, utan att ge avkall på kvalitet och funktion. Vi testar även att ersätta det råoljebaserade bindemedlet bitumen med lignin, en restprodukt från skogsindustrin. På så sätt minskar vi ytterligare användandet av fossila produkter, säger Peter.

När ECO-Asfalt lanserades 2015 var Peab Asfalt bland de första på marknaden att erbjuda asfalt med lägre klimatpåverkan. Några år senare är det många kunder som ställer klimatkrav i sina upphandlingar, vilket Peab Asfalt välkomnar.

- Vi vågade investera innan efterfrågan fanns och idag ser vi att det har skapat konkurrenskraft. Allt fler kunder inser fördelarna med ECO-Asfalt, som erbjuder samma kvalitet men med väsentligt lägre klimatpåverkan. Vi ser också ett stort engagemang hos våra medarbetare. Det är tack vare deras kunskap och idéer som vi har lyckats, avslutar Peter.

Idag har samtliga stationära asfaltverk i Sverige konverterats till att tillverka ECO-Asfalt. Under 2021 lanserades ECO-Asfalt även i de övriga nordiska länderna. Det innebär ett viktigt steg mot Peabs Asfalts mål, att vara klimatneutrala 2045.