Swerock satsar på klimatförbättrad betong för den finska marknaden

Swerock satsar stort på hållbar ECO-Betong. Foto: Swerock

Swerock satsar nu på klimatförbättrad betong under varumärket ECO-Betong även på den finska marknaden. Genom att ersätta en del av cementen med slagg, en biprodukt från stålindustrin, kan koldioxidutsläppen från tillverkningen reduceras radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten.

Swerock är Nordens största leverantör av ballast och betong och var en av de första som lanserade klimatförbättrad betong i Sverige år 2019. Nu kommer ECO-Betong att erbjudas även på den finska marknaden.

– Det känns riktigt bra att vi nu lanserar ECO-Betong även i Finland. Vi behöver alla arbeta tillsammans, för att minska koldioxidutsläppen. Klimatförbättrad betong är ett viktigt steg på vägen mot vårt mål att vara klimatneutrala år 2045. Tekniken och produkterna finns, nu vill vi se att efterfrågan ökar, säger Mats Norberg, vd Swerock Norden.

ECO-Betong ger en minst lika bra prestanda som vanlig betong och beroende på typen av användningsområde kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 procent. Men det är inte den enda fördelen. Den här betongen har längre livslängd än traditionell betong samtidigt som den är tätare och ger ett bättre skydd mot vatten och sulfatklorider

– Swerock satsar stort på hållbar utveckling och på innovationer som minskar koldioxidavtrycket. ECO-Betong är ett bra exempel på produktutvecklingsarbete som verkligen bidrar till att minska koldioxidutsläppen, säger Juha Arvola, ansvarig för Swerock i Finland.