Moderater i Region Skåne vill stoppa hastighetssänkningar

Dåligt underhållna vägar i Skåne får sin hastighetsgräns sänkt. Foto: M

Moderaterna i Region Skåne vill kraftigt öka anslagen för infrastrukturen i Skåne. En av de viktigaste frågorna för skåningarna är både ett ökat underhåll och en utbyggnad av våra vägar. Dåligt underhållna vägar är både en trafikfara och bidrar till kostsamt fordonsslitage för de som kör på vägarna varje dag. Dessutom ser vi hur dåligt underhållna vägar, istället för att bli åtgärdade, får sin hastighetsgräns sänkt.

– En kombination av att Skåne får för lite pengar från regeringen och att Trafikverkets vägbyggen ofta blir fördyrade och försenade gör att vi har en enorm vägskuld. Moderaterna vill ta krafttag för att prioritera mer pengar till vägunderhåll och se till att skånska vägar inte får sänkta hastigheter som en konsekvens av dåligt underhåll, säger Anna Jähnke (M) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

En annan stor problematik är att både exempelvis E65:an och E6:an har för få vägfiler. Detta gör att när den tunga godstrafiken kommer av båtarna i någon av våra skånska hamnar samtidigt som människor ska köra till eller från jobbet blir det ofta köbildning. Inte bara är detta också en stor säkerhetsfara men det kraftigt försämrar arbetspendlingen i Skåne.

– Då Ystad är porten mot Europa och med vår trafik till Bornholm, Tyskland och Polen så är det nödvändigt med tvåfiligt på E65 till och från Malmö. Det handlar såklart om säkerhet på våra vägar men även för att det en grundförutsättning för en växande och levande region att vi har en välfungerande infrastruktur, säger Paula Nilsson (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ystad

Får Moderaterna det fortsatt förtroendet att styra både Skåne och Ystad kommer mer resurser till vägunderhåll och en utbyggnad av fler filer på våra vägar vara högt prioriterade.