Blinkfyrar förvärvar Svensk Detektorteknik

Blinkfyrar är en helhetspartner inom infrastruktur. Foto: Blinkfyrar

Svensk Detektorteknik är specialisten på detektorsågning men har med tiden och i samarbete med sina kunder breddat utbudet av tjänster till att även omfatta service och reparationer av trafikljus samt uthyrning av TMA-bilar. Företaget är marknadsledan- de i Stockholm. Nu även med detektorfräsning/sågning samt bom- och grindslingor, TA-planer / egna TMA-fordon och fler SmartTraffic-lösningar.

ITS, Intelligenta transportsystem, har blivit ett vedertaget begrepp inom infrastruktur. Det krävs allt fler intelligenta lösningar för smidare trafikflöden, mindre miljöpåverkan och färre dödstal i trafiken. Det handlar om att optimera flöden, förstärka säkerheten och automatisera/digitalisera där det fungerar. I takt med att samhället digitaliseras ökar medvetenheten kring hållbarhet och en växande efterfrågan på optimal användning av befintlig infrastruktur.

2014 startade Svensk Detektorteknik sin verksamhet och har åtta medarbetare och en omsättning på 15 miljoner kronor. SVDT har projektstyrt sina uppdrag minutiöst, investerat i en maskinpark som kompletterar uppdragen samt delat upp arbetstiderna på ett sätt som gagnar trafikarbeten – kvällar, nätter och liknande. Blinkfyrar är en helhetspartner inom infrastruktur men också Sveriges största vägmärkesproducent och branschledande leverantör av trafiksäkerhets- lösningar, parkeringsvägledning och LED. Med en omsättning på 200 miljoner kronor och mer än 60 år i branschen är engagemang, pålitlighet och nytänkande starka ledstjärnor.