Karlstad Airport får nytt miljötillstånd

Tre år har det tagit för Karlstad Airport fått ett nytt miljötillstånd. Foto: Karlstad Airport

Efter en drygt tre år lång prövning i domstol har Karlstad Airport fått ett nytt
miljötillstånd enligt miljöbalken. Detta innebär nya miljövillkor för hantering av flygtrafiken.

Ansökan lämnades in under våren 2018 och i slutet av 2019 meddelade Mark- och miljödomstolen dom i målet. Del av domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen och idag meddelades ny dom.

Karlstad Airport har fått gehör för merparten av de föreslagna villkoren i ansökan, vilket bland annat innebär att ambulanshelikoptern vid utryckning får gå snabbaste vägen direkt till olycksplats. I tillståndet tydliggörs också vad som ska gälla för bland annat skolflygsverksamheten.

Karlstad Airport kommer nu närmare se över innebörden av de idag meddelade villkoren.