Karlstad Airport får förlängt förordnande som beredskapsflygplats

Svensk Luftambulans stod för 1 394 rörelser på Karlstad Airport förra året. Foto: Karlstad Airport

Karlstad är sedan tidigare föreslagen att bli officiell beredskapsflygplats, men det formella beslutet har blivit skjutet på framtiden. För att säkerställa det samhällsviktiga flyget under pandemin har regeringen därför gett Trafikverket i uppdrag att ingå överenskommelser om temporär beredskap vid ett antal regionala flygplatser och detta förordnande förlängs nu.

Överenskommelserna innebär att flygplatserna dygnet runt ska hålla en beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för hälso- och sjukvården, t.ex. ambulansflyg. Avtalen ska gälla som längst t.o.m. den 31 maj 2021, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister, i ett pressmeddelande från regeringen.

– Det är positivt att regeringen inser vikten av att säkra krisberedskapen för alla medborgare, i hela landet. Vi tar emot uppdraget med glädje och stolthet, säger Camilla Sperling, vd på Karlstad Airport.

Under 2020 hade Karlstad Airport 2 165 rörelser av samhällsviktig trafik, varav Svensk Luftambulans stod för 1 394 rörelser. Vid 57 tillfällen öppnade flygplatsen upp för trafik under beredskapstid, det vill säga nattetid.