Bromma ett framtida nav för elflyget

Nu lyfter det hållbara flyget: Amerikansk order på 200 elflygplan från Heart Aerospace. Bild: Heart Aerospace

Norra Sverige är centrum för den gröna omställningen. Att i det läget avveckla Bromma flygplats skulle försämra förutsättningarna att utveckla ett hållbart näringsliv. Utveckla istället Bromma till ett framtida nav för det fossilfria elflyget, föreslår Länsstyrelsen i ett yttrande till regeringen över remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet.

1000 miljarder investeras i norra Sverige under kommande decennier. Såväl befintliga som nytillkommande företag har behov av snabba resor till och från norra Sverige via Stockholm.

I dagsläget är flyget det enda alternativet för överdagen-resor från Västerbotten till Stockholm. Om Bromma avvecklas och trafiken flyttas till Arlanda måste först kapaciteten på Arlanda byggas ut. I ett normalläge (utan pandemi) är det fullt på de mest attraktiva tiderna på båda flygplatserna. Det finns då inte utrymme att ta in även Brommas trafik på Arlanda utan att tvinga vissa destinationer att flyga in på mindre attraktiva tider.

Bromma flygplats har stor betydelse för ambulansflyg från hela landet. Innan ett beslut om nedläggning av flygplatsen verkställs måste tillgänglighet till akut specialistsjukvård i Stockholmregionen långsiktigt säkerställas. Länsstyrelsen föreslår att Bromma blir ett framtida nav för det fossilfria elflyget. Med tysta och miljövänliga elflyg försvinner både buller och miljöfrågan och man nyttjar befintlig infrastruktur för att driva flygets omställning.

Länsstyrelsen föreslår också att rapporten kompletteras med en samhällsekonomisk analys. I denna bör man ta hänsyn till hållbarhetsaspekterna. En nedläggning följd av sanering och ett omfattande husbyggande i betong kommer att innebära stor klimatpåverkan i motsats till miljövänligt byggande i trä eller bibehållen verksamhet men med fossilfritt flyg.