MP vill se bättre kollektivtrafik i Bromma

Kollektivtrafik i Brommastadsdelen Alvik i västra Stockholm. Foto: Christer Wiik

Det är trångt på bussar och tåg i Bromma i västra Stockholm. När nya bostäder samtidigt byggs måste bussar och tåg bli fler. ”Ska fler brommabor ställa bilen kan resenärerna inte transporteras som sardiner i en burk”, säger Tomas Eriksson gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

Trängsel är det största problemen för de som åker med kollektivtrafiken i Bromma. Miljöpartiet vill se satsningar på fler bussar redan i år för att fler brommabor ska få sittplats.

-Det behövs fler turer på busslinjer som 113, 117,127 och 124. Det ska vara enkelt och smidigt att ta bussen, säger Tomas Eriksson (MP).

Tunnelbanetrafiken på gröna linjen behöver också ses över för att minska trängseln. Idag är vissa tåg överfulla och andra halvfulla på grund av dålig planering.

-Det behövs fler tåg som går från Hässelby, men också en jämnare trafik. Genom att justera turtätheten kan vi minska trängseln, säger Tomas Eriksson gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

Miljöpartiet vill även se en färjelinje mellan Ekerö och Alvik för att avlasta vägnätet.

-Vi vill också att man framöver börjar titta på hur Annedals och kommande Norra Ulvsundaområdets bostadsområden skulle kunna få båttrafik in mot stan, säger Tomas Eriksson (MP).

Miljöpartiet vill även utreda förutsättningarna för en förlängning av Nockebybanan till Nockebyhov samt Drottningholm samt anslutning till Brommaplan. Syftet är att minska köerna från Ekerö till Brommaplan.

-Vi behöver hitta en lösning till köerna från Ekerö till Brommaplan. Att förlänga Nockebybanan skulle kunna vara en lösning men naturligtvis måste man vända på alla stenar, säger Tomas Eriksson gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.