Regeringen vill satsa på elflyg

Regeringen vill påskynda utvecklingen av elflyg. Foto: Heart Areospace

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur stödet till forskning och innovation på elflygsområdet kan utvecklas, samordnas och organiseras. Syftet med uppdraget är att påskynda utvecklingen av elflyg.

– Jag vill förbättra det statliga stödet för utveckling av elflyg och påskynda det industriella utvecklingsarbetet i Sverige. Det är bra för klimatomställningen och skapar nya jobb, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Inom begreppet elflyg återfinns flera snabbt framväxande tekniker som har kommit olika långt i sin tekniska och marknadsmässiga utveckling, exempelvis batteridrift och vätgasdrift genom bränsleceller och gasturbiner. Det finns ett stort intresse inom svensk flygindustri för dessa tekniker och nya aktörer etableras nu på marknaden.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 15 juni 2022.