Peab Asfalt förvärvar modernt asfaltverk

Peab Asfalt är nu ägare till SuperAsfalts fabrik på Prøvestenen i Köpenhamn. Foto: Peab Asfalt

Asfalttillverkaren Peab Asfalt har förvärvat SuperAsfalts fabrik på Prøvestenen i Köpenhamn. Förvärvet är kulmen på åtta månaders arbete med att hitta en liknande eller bättre ersättare till Peab Asfalts produktion i Tømmerup nära Kastrup.

– Vi har varit nöjda med vår fabrik i Tømmerup, där vi har tillverkat asfalt sedan 1929. Men eftersom vi också vet att marken har lagts ut till försäljning och vi riskerar att bli uppsagda var det dags att hitta rätt ersättare. I och med övertagandet av asfaltverket på Prøvestenen kan vi hålla produktionskapaciteten uppe och fortsätta att ge våra kunder bästa service och kvalitet, säger Claus Terkildsen, vd för Peab Asfalt i Danmark.

På Prøvestenen tar Peab Asfalt över en mycket modernare fabrik än den som finns i Tømmerup. Fabriken är bara fem år gammal och kan tillverka asfalt med återvunna material, vilket gör att alla Peab Asfalts fabriker i Danmark nu kan ingå i företagets arbete för den gröna omställningen.

– På Peab arbetar vi aktivt med energieffektivisering, sänkt produktionstemperatur, fossilfria transporter och utläggning och inte minst ökad återvinning, vilket sparar både koldioxidutsläpp och naturresurser. Kastrup var den sista av våra verk som inte kunde producera med återvunnet material. Så asfaltverket på Prøvestenen är en klar uppgradering i förhållande till att kunna erbjuda grönare lösningar till våra kunder, säger Claus Terkildsen.

Karsten Rasmussen, vd för SuperAsfalt, är särskilt nöjd med Peabs gröna profil.

– SuperAsfalt är grundat utifrån en önskan om att producera grönare asfalt med återvunnet material. Så det är väldigt viktigt för mig att arbetet går vidare till en producent som kan fortsätta det tänkesättet. Därför är jag glad att det är Peab Asfalt som tar över produktionen på Prøvestenen, säger Karsten Rasmussen.

Placeringen av fabriken ger också andra fördelar, eftersom den nu har kommit närmare råvarorna för produktion och med tanke på att Prøvestenen redan är ett nav för råvarutransporter mellan Norge, Sverige och Danmark. Tack vare närheten till Köpenhamn räknar Peab Asfalt även med att kunna minska en stor del av sina koldioxidutsläpp från transporter till och från asfaltverket. Dessa faktorer kan potentiellt ge företaget en fördel i framtida upphandlingar med tydliga klimatmål, samt att kunna attrahera nya miljömedvetna kunder från huvudstadsområdet.

– Köpenhamn är förstås en stor och mycket attraktiv marknad, som vi nu har ännu större potential att vinna upphandlingar i. Samtidigt är byggandet av de många nya bostadsområdena på Lynetteholmen väldigt intressant för oss, säger Claus Terkildsen.