Verksamheter i Norden utsatta för Log4Shell-sårbarhet

Många verksamheter i Norden har utsatts för attacker. Arkivbild

Företag och IT-säkerhetsbranschen har skakats av sårbarheten i Log4j2, ett känt loggramverk inom Java, som används av uppskattningsvis miljoner olika tjänster och applikationer runt om i världen. Orange Cyberdefense, Europas ledande cybersäkerhetsföretag, har från deras 18 CyberSOC monitorerat utvecklingen noga och kan konstatera att många verksamheter i Norden redan utsatts för attacker som försökt att utnyttja sårbarheten.

– Det här är den allvarligaste cybersäkerhetsincidenten under hela min karriär och vi har sett ett hundratal bekräftade incidenter bara hos våra nordiska kunder de senaste dagarna, säger Marcus Bengtsson, CTO Nordics på Orange Cyberdefense.

– Vi var snabba att bjuda in våra nordiska kunder till ett webinar kopplat till Log4Shell och fick direkt över 300 deltagare som ville veta hur de bäst kan hantera problemet och hur de skyddar viktig information och hela sin verksamhet. fortsätter Marcus.