REH2 får 355 miljoner kronor i investeringsstöd till 24 nya vätgastankstationer

Klimatklivet ger stöd för uppbyggnad av tankstationer för vätgas. Foto: REH2

Naturvårdsverket beslutade idag om att ge företaget REH2 355 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet för att för att bygga 24 nya vätgastankstationer som producerar vätgasen på plats. Förnybar vätgas som fordonsbränsle är nästan helt fri från utsläpp av växthusgaser och de här investeringarna beräknas minska utsläppen med 21 tusen ton koldioxid per år.

År 2025 ska REH2 ha byggt tankstationer på 24 platser längs det svenska vägnätet, från Skåne till Norrbotten. Stationerna kommer att med en egen elektrolysör kunna producera vätgasen på plats. Stationerna är modulära och ska kunna byggas ut vid ökad efterfrågan.

– Vätgas är en växande teknik för att minska utsläppen i transportsektorn. Med infrastruktur på plats ges möjligheter för fler företag ställa om sina fordon, säger Nanna Wikholm, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

REH2 AB har ansökt om stödet genom länsstyrelserna i Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötlands län som är de län där tankstationerna ska byggas.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat åtta miljarder kronor till företag, organisationer och myndigheter som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Den största andelen, 77 procent, har gått till företag. De åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet förväntas bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på minst 1,5 miljoner ton.