Vill utveckla pipeline för vätgas i Östersjön

OX2 kommer att utforska möjligheterna att utveckla en ny havsbaserad pipeline för vätgas. Bilden är från utläggning av gasledning för Nord Stream 2. Foto: Nord Stream

OX2 kommer tillsammans med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gasdistributörer i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners att utforska möjligheterna att utveckla en ny havsbaserad pipeline för vätgas för att transportera hållbar vätgas mellan Finland, Åland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Projektet, ”the Baltic Sea Hydrogen Collector” ,BHC, är tänkt att bli en storskalig infrastruktur för uppsamling och distribution av ”grön” vätgas. Projektet har initierats av de finska och svenska gasdistributörerna Gasgrid Finland OY och Nordion Energi, tillsammans med OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

Målet med projektet är att skapa en marknad för vätgas och koppla ihop tillgång och efterfrågan i Bottniska viken och Östersjön med Centraleuropa. Den nya ledningen kommer även att koppla ihop energiöar i regionen, som Gotland i Sverige och Bornholm i Danmark. Syftet är att bidra till att uppnå målen i REPower EU till 2030.

Vätgas har pekats ut som en central lösning i omställningen till fossilfri energi för fartyg och tung industri. Förnybar energi är ett kostnadseffektivt sätt att producera grön vätgas och i Norden och Östersjön har mycket goda förutsättningar för både land- och havsbaserad vindkraft. OX2 utvecklar såväl solkraft som landbaserad vindkraft och flera storskaliga havsbaserade vindparker i Östersjön.