Vägkrogskedjan Rasta får 24 påfyllningsstationer för vätgas

Vätgasen som drivmedel vinner mer och mer mark. Foto: Vätgas Sverige

Investmentbolaget Qarlbo, huvudägare till myFC:s samarbetspartner Nilsson Energy, går in i ett projekt med att bygga upp 24 påfyllningsstationer för vätgas. Satsningen sker i samarbete med vägkrogskedjan Rasta med närmare 30 anläggningar runtom i Sverige.

– Det är mycket goda nyheter. Initiativet stärker vätgasens ställning och bidrar på ett viktigt sätt till att skapa ett hållbart samhälle, säger myFCs vd Michael Glantz.

Projektet, som huvudsakligen siktar in sig på tyngre fordon som bussar och lastbilar, har en budget på 515 miljoner kronor, varav Qarlbo går in med 161 miljoner. Resten kommer från Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, som syftar till att ge stöd till lokala och regionala åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp i landet. Enligt Naturvårdsverket ska de investerade medlen ge ”största möjliga utsläppsminskning per investerad krona”.

Qarlbos vd Per-Arne Blomqvist gläder sig åt projektet och dess effekter:

– Genom det här initiativet kan vi bidra till klimatomställningen, säger han.

Qarlbo driver satsningen via bolaget REH2 samt dotterbolaget Nilsson Energy, myFC:s samarbetspartner som tillverkar nyckelfärdiga anläggningar för produktion av hållbar vätgas.

– Nilsson Energys anläggningar levereras klara för produktion av grön vätgas direkt till kunderna. De är som regel inte större än en ordinär container och går enkelt att placera ut i anslutning till exempelvis en produktionsanläggning, säger Michael Glantz.

Att det i projektet handlar om grön och hållbar vätgas gör enligt Martina Wettin, medgrundare på Nilsson Energy, projektet unikt.

– Det finns vätgasstationer i andra länder, men i Sverige har vi de rätta förutsättningarna för att kunna skapa ett nätverk av tankstationer med enbart grön vätgas. Det klarar ingen annan i dag, säger hon.
Den första stationen etableras i Mariestad, och beräknas stå klar till 2024. Under 2024 skapas sedan sammanlagt nio stationer, året efter ska de resterande 15 stationerna vara klara.

Med Rasta som samarbetspartner kan projektet dra nytta av en redan etablerad infrastruktur, vilket även håller kostnaderna nere. Kedjan är Sveriges största truck stop och betjänar cirka 15 000 fordon per dygn.

– Vätgasen vinner mer och mer mark, och det här är precis den boost som den behöver för att etablera sig på allvar som drivmedel i Sverige, säger Michael Glantz, vd på myFC.