Inspirerar till klimatomställning med modern mobilitet

Självkörande elbuss utanför Herrestaskolan i Barkarbystaden. Foto: Järfälla kommun

Under European Viable Cities Day, visade Järfälla och 22 andra svenska städer att de tillsammans går före och arbetar konkret för att nå målet: klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 startade 2019 med nio svenska städer. Järfälla kommun anslöt till samarbetet 2020 och fortsätter nu att bidra i arbetet.

För att nå målen i Paris-avtalet behövs nya sätt att arbeta på alla nivåer i samhället. I Järfälla är transporter en av de största källorna till CO2-utsläpp, och därför läggs mycket kraft på projekt och investeringar som gäller klimatsmart mobilitet. Målet är att göra Barkarbystaden till en klimatneutral stad 2030.

– Järfälla är en pionjär inom intelligenta och effektiva mobilitetstjänster och Barkarbystaden är hemvist för ett av världens mest framstående stadsbyggnadsprojekt. Vi ser ett stort värde i att sammanföra företag och organisationer för att diskutera nya möjligheter och för att undanröja hinder som kan uppstå i arbetet med att utveckla Barkarbystaden, säger Emma Feldman (M),kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under European Viable Cities Day, som arrangerades av EU-kommissionens representation i Sverige samt Viable Cities, manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska kommuner, generaldirektörer från fem myndigheter samt Viable Cities ledning. Klimatsmarta städer är: Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro and Östersund.