Tyréns etablerar sig i Polen

Samhällsbyggnadskonsulten Tyréns startar verksamhet i Polen. Foto: Tyréns

Samhällsbyggnadskonsulten Tyréns expanderar och startar verksamhet i Polen. Med ett europeiskt center för expertis inom digital projektering, byggnadskonstruktion och infrastrukturlösningar, är målet att stärka hela Tyrénskoncernens erbjudande och leveranskapaciteten i Sverige, Storbritannien och Baltikum.

Verksamheten kommer inledningsvis erbjuda tjänster inom komplicerad bro- och tunnelprojektering samt informationshantering och digital modellering av infrastrukturprojekt. I nästa steg adderas motsvarande tjänster för fastigheter.

– Vi ser stor potential i Polen och uppbyggnaden av ett kompetenscenter i Krakow är ett mycket positivt steg i Tyrénskoncernens strategi för ökat kundvärde, digitalisering och tillväxt, säger Tyréns koncernchef Johan Dozzi.

– Tyréns inträde i Polen stärker vårt samlade erbjudande och möter kundernas ökade efterfrågan på samordning av komplexa projekt, samt digitala lösningar och samarbetsformer, säger Gregor Rolski, Business Area Manager East på Tyréns.

Etableringen i den forsknings- och universitetstäta staden Krakow, innebär stora möjligheter till partnerskap inom digital innovation och god tillgång på högkvalificerade ingenjörer.

Genom kompetenscentret och en ökad kapacitet inom bland annat parametrisk design, maskininlärning, artificiell intelligens och dataanalys, siktar Tyréns även på att förstärka bolagets satsning på IT och digitalisering. Den nya specialiserade funktionen för IT-utveckling och drift, Rapid Delivery, kommer i tätt samarbete med den polska verksamheten accelerera stödet för bolagets digitala tjänsteutveckling, produktutveckling och innovation.