Björnöbron i Västerås invigs

Björnöbron öppnas för allmänheten. Illustration: Degree of freedom engineers

Nu är det dags att öppna den nya Björnöbron i Västerås. Den gamla enfiliga bron är från 1954 och det är dags att pensionera den. Den ersätts med en tvåfilig stålbro som sväljer mer trafik och som har en särskild del för gående och cyklister.

Vid invigningen medverkar bland andra tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell (MP).