Västerås stad får rätt om detaljplan i Dingtuna

Vy över planområdet i Dingtuna. Foto: Västerås Stad

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har i en dom gett kommunen rätt och fastställt en detaljplan som i en tidigare dom upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Det gäller detaljplanen del av Österby 1:2 med flera i Dingtuna. Detaljplanen som medger utbyggnad av cirka 270 bostäder i ett naturskönt läge i Dingtuna har nu vunnit laga kraft.

– Det här är fantastiskt roligt. Det en efterlängtad plan som ligger i linje med våra ambitioner att utveckla landsbygden i Västerås. Vi kan äntligen börja bygga ut Dingtuna. Det kommer att förbättra möjligheterna att bibehålla och utveckla ny service för dem som bor där idag. Det kommer samtidigt ge möjlighet för nya invånare att bo i en vacker och lantlig miljö med närhet till city, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

– Det känns förstås som en seger att Mark- och miljööverdomstolen gett oss rätt och jag vill tacka mina kunniga och ambitiösa medarbetare som har arbetat hårt i den här frågan, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör.