Säkrare surf på järnvägen

Ny standard ska ge säkrare surf på tågen. Foto: Matthias Pfeil

Nytt europeiskt dokument ska stärka järnvägens cybersäkerhet. Liknande vägledningar finns även inom andra teknikområden, som elnät och medicinteknik. Den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, där SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen, har tagit fram en vägledning med fordringar och rekommendationer för att hantera cybersäkerhet på järnvägsområdet.

SEK TS 50701 omfattar system för styrning och övervakning av järnvägsdriften, både i fasta installationer och rullande materiel. Den kan användas både för system med och utan betydelse för säkerheten. Den är anpassad till SS-EN 50126-1, som är standarden för specifikation och demonstration av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet.

Syftet är att säkra att RAMS för järnvägssystemet och dess delsystem och ingående utrustning inte påverkas negativt eller förloras i händelse av ett angrepp. Om ett järnvägssystem alltså överensstämmer med TS 50701 kan det visas att det uppfyller kraven för den avsedda säkerhetsnivån och att nivån också upprätthålls under drift och vid underhåll.

Arbetet har skett i den grupp i CENELEC där den tekniska kommittén inom SEK Svensk Elstandard är den svenska motsvarigheten. Där samlas svenska företag, högskolor och myndigheter som engarerar sig i arbetet att ta fram och underhålla standarder för elektriska aspekter på fast och rullande materiel, banmatning och signaler för järnvägar, spårvägar och liknande. Även elvägar och trådbussar omfattas.