Peab asfalterar med återvunnen asfalt

Återvunnen asfalt består av uppgrävd och fräst asfaltmassa. Foto: Peab Asfalt

På uppdrag av Tingsryds kommun asfalterar Peab Asfalt i Grönteboda med asfaltmassa som innehåller 97,6 procent returasfalt. Tack vare att utnyttja kallblandningsteknik minskas miljöpåverkan med 70 procent enligt Trafikverkets EKA-verktyg jämfört med varm asfaltsmassa ABT.

– Vi har nu krossat, tillverkat och lagt ut återvunna massor förutom i Grönteboda även i Olofström, Tingsryd, Älmhult och Växjö. Totalt handlar det om cirka 11 500 ton. Att kunna återanvända gammal asfalt och lägga ut den på nytt är något som vi ser som mycket positivt. Det sparar naturresurser samtidigt som transporterna minskas då vi placerar vårt mobila asfaltverk nära projektplatserna, säger Kenny Gustafsson, platschef, Peab Asfalt.

Tekniken passar mycket bra för återvinning av returasfalt och lämpar sig mycket bra på lågtrafikerade vägar. Genom att återvinna asfalten som består av uppgrävd eller fräst asfaltmassa, tillverka asfaltmassan i ett närliggande mobilt asfaltverk och återanvända den på vägen igen införs ett kretslopp för beläggningen som innebär mindre förbrukad mängd råvaror och minskade transporter.