Unikt kajplaneringsverktyg i hamn

Kajplaneringsverktyget gör det enklare och mer överskådligt att se vilka kajplatser som är lediga. Foto: Susanne Hansson

Lanseringen av det nya digitala kajplaneringsverktyget Allberth är nu i full gång. Först ut att använda den nya smarta tjänsten är Port Control som tar emot alla anlöp in i Göteborgs Hamn samt säkerhetssamordnarna i Energihamnen. Därefter ska externa användare allt eftersom släppas in i den nya tjänsten.

– Allberth är mycket efterlängtad och efterfrågad sedan en lång tid tillbaka. Med Allberth har vi nu ett kajplaneringsverktyg som ger alla aktörer i hamnen ett smartare, säkrare och betydligt mer effektivt anlöp. Dessutom ger det stora klimatfördelar i och med minskade utsläpp från fartygen, säger Fredrik Rauer, Nautisk handläggare och projektledare för Allberth, Göteborgs Hamn.

En av de största behållningarna med Allberth är att det nu blir betydligt enklare och mer överskådligt att snabbt kunna se vilka kajplatser som är lediga och agera på den informationen. Förutom att det ger anlöpsaktörer möjlighet att effektivare resursplanera kan det minska onödiga utsläppsgenererande väntetider.

– Nu kan vi överskådligt granska säkerhetsparametrarna om fartyget kan komma in till specifik kaj, positionera fartyget och hantera tidsplanering i samma verktyg. Vi kan också visa våra externa anlöpsaktörer vilka kajbesök som är koordinerade med terminalen och för vilka vi endast har en godkänd fartygsanmälan. Utan denna statusskillnad kan det se ut som att två till tre fartyg ligger och överlappa varandra och utifrån en extern synvinkel ser det ju ut som en tidskrock. Med Allberth ger vi så på vis anlöpsaktörerna, som båtmän, fartygsagent eller terminal, möjlighet att agera på informationen vi visualiserar i applikationen, säger Fredrik Rauer.

Kajplaneringsverktyget Allberth står på två ben; ett internt för kajplanerande personal i Göteborgs hamn och ett externt för anlöpsaktörerna.Allberth är ett mer övergripande och kraftfullt verktyg än det som tidigare funnits. Det ger de som arbetar med trafiksamordningen på Port Control, säkerhetssamordnarna i Energihamnen och produktionsplanerare en schematisk vy, likt ett traditionellt skolschema, där man ser vilka fartyg som ligger vid vilka kajer. Här finns också en karttjänst där man kan välja ett tidsfönster för en specifik kaj från ett givet kajurval. Då ser man vilka fartyg som är planerade att ligga här vid just den tiden och på vissa kajer även den planerade positionen längs med kajen.