Geomatikk köper 100 procent i GR Elkonsult

GR Elkonsult erbjuder specialistkompetens för ledningsanvisning. Foto: Geomatikk

Geomatikk  förvärvar nu 100 procent av aktierna i GR Elkonsult. GR Elkonsult är baserat i Svedala där 30 medarbetare är verksamma inom bland annat ledningsanvisning, inmätning och ledningsanvisning inom spårområden. Förvärvet stärker båda bolagen eftersom båda parters befintliga kunder kan erbjudas en större helhet.

– Vi har samarbetat med GR Elkonsult på ett bra sätt i flera år och ser flera synergieffekter för båda parter och våra kunder, inom såväl kundadministration som i fält, säger Petter Holmberg, vd Geomatikk och tillägger:

– En viktig fördel är att GR Elkonsult erbjuder den specialistkompetens för ledningsanvisning inom spårområden som Geomatikk idag erbjuder framförallt i norra Sverige. Nu kan vi positionera oss ännu bättre inför kommande upphandlingar i landets södra delar.

– För oss känns det som ett naturligt steg att gå ihop med Geomatikk, säger Gustaf Richt, GR Elkonsult.

— Vi har kompletterande verksamhet och kan också bredda kompetensen hos våra befintliga medarbetare.

GR Elkonsult kommer successivt att integreras med Geomatikk vad gäller kundadministration, företagsnamn med mera.