Molnbaserad mjukvarulösning för effektiv massutgrävning

App kopplar den samman alla parter i utlastningsprocessen. Foto: Swecon.

I massutgrävningsprojekt är varje last viktig och även små störningar kan med tiden få stora konsekvenser. Effektiv utlastning har potential att dramatiskt öka utlastningsprocessens effektivitet och optimera nyttolasten i varje cykel.

Robert Nilsson, tjänsteägare för Effektiv utlastning på Volvo Construction Equipment, förklarar: "Att optimera den operativa effektiviteten i utlastningsprocessen förbättrar inte bara lönsamheten utan ökar även säkerheten och minskar projektens miljöpåverkan. Effektiv utlastning är den perfekta lösningen för projekt där stora mängder material flyttas".

Effektiv utlastning är en molnbaserad mjukvarulösning som är utformad för att förbättra precisionen och effektiviteten i massutgrävningsprojekt. Oavsett utrustningens märke kopplar den samman alla parter i utlastningsprocessen – från arbetsplatsen till platskontoret – via ett lättanvänt gränssnitt.

Lastbilschauffören behöver bara ladda ned appen Effektiv utlastning och registrera lastbilen med hjälp av registreringsnumret samt ange maximal nyttolast före ankomsten till arbetsplatsen. Maskinföraren loggar sedan in i samma system och kan se listan med lastbilar som väntar på att bli lastade på arbetsplatsen. Föraren kan med en knapptryckning "kalla" på en tillgänglig lastbil för lastning och sedan fylla denna till dess optimala nyttolast, medan vikt och typ av material registreras i systemet.

x

På projektledningskontoret visas alla inmatningar samtidigt som rapporter med sammanställningar finns tillgängliga. Foto: Swecon.

Med en fyllnadsgrad på 95-99 procent vid varje transport kommer under- och överlastning att bli ett minne blott med effektiv utlastning, vilket hjälper kunderna att minska antalet lastbilstransporter, mängden trafik inom arbetsplatsen och koldioxidemissioner. Den helt digitaliserade interaktionen mellan maskinförare och lastbilschaufförer gör det också möjligt att överlämna kvitton inifrån bekvämligheten och säkerheten i hytten.

På kontoret elimineras pappersarbetet i administrationen av utlastningen av den helt digitaliserade lösningen för effektiv utlastning. Det resulterar i ökad precision, minskad tid för administration och mindre resursbehov. Platskontoret kan också dra nytta av realtidsinformation om produktionen som stöd för bättre planering och för att kunna fatta mer exakta beslut. Genom tillgången till information om bland annat vikt och typ av material som flyttas samt lastnings- och tippningsplats, har platskontoret fullständig insyn i vad verksamheten presterar. Dessutom kan alla berörda parter i processen komma åt informationen, vilket bidrar till att stärka samarbetet och förbättra kommunikationen.