Dubbelriktad trafik i Götatunneln

Götatunnelns norra rör som stängs för trafik. Foto: Trafik Göteborg

I december inleds förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra rör, där trafiken går i riktning mot Järntorget. Trafiken dubbelriktas i det södra röret. Förstärkningsarbetena i Götatunneln inleddes redan sommaren 2018 inför byggnationen av Västlänken. Dessa arbeten avbröts dock på grund av att entreprenören behövde mer tid på sig att genomföra hela förstärkningen. I december återupptas förstärkningsarbetena – nu med en del nya trafiklösningar.

Den största skillnaden från förra gången blir att trafiken genom tunneln dubbelriktas istället för enkelriktas. Dubbelriktningen är möjlig på grund av att en mängd säkerhetsåtgärder har utförts – bland annat installerades ett nytt brandbekämpningssystem i tunneln under enkelriktningen 2018.

Förstärkningsarbetena sker i Götatunnelns norra rör som stängs för trafik. Trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i vardera riktning. Detta kommer att begränsa kapaciteten i och kring tunneln.