Våg av cyberattacker sköljer över svenska bolag

80 procent av ledande IT-anställda saknar tillräckligt skydd mot cyberattacker. Arkivbild

En byggvarukedja slogs ut av ett it-haveri i slutet av juni. Nu har en livsmedels- och detaljhandelskedja drabbats och tvingats stänga så gott som alla butiker. En aktör inom vård och hälsa, samt ett statligt järnvägsföretag har även upplevt störningar. Dessa är bara några av de tusentals företag som globalt kan ha drabbats av helgens massiva cyberattack.

Trots varningar och uppmärksammade intrång är beredskapen för de flesta företag alarmerande låg: Nästan 80 procent av ledande IT-anställda och säkerhetsledare anser att deras företag saknar tillräckligt skydd mot cyberattacker.

  • i genomsnitt har varje anställd tillgång till 11 miljoner filer - men endast 5 procent av företagens mappar är ordentligt skyddade.
  • bara 57 procent av företagen genomförde en riskbedömning för datasäkerhet under 2020.
  • mer än 77 procent av organisationerna har ingen plan för insatsåtgärder vid ett angrepp.
  • mer än 93 procent av vårdorganisationerna rapporterade minst ett intrång eller angrepp under de senaste tre åren.

2020 innebar en rad olika utmaningar för både företag, myndigheter och privatpersoner. Under den globala pandemin och tilltagande politisk oro är det lätt att glömma en större påtaglig fara. 2020 var ett rekordår för antalet genomförda cyberattacker och dataläckor.

Förutom att antalet attacker har ökat avsevärt under de senaste åren, har komplexiteten av dessa hot också ökat dramatiskt. Detta beror till stor del på tillämpningen av framväxande tekniker som till exempel Artificiell Intelligens.

– Vi kommer fortsatt att se en ökning av antalet cyberrelaterade brott som drabbar företag, myndigheter och indirekt alla invånare i samhället. I och med den fortsatta digitaliseringen och utveckling av nya tekniker, samtidigt som vi arbetar mycket hemifrån på grund av Covid-19, så hittar obehöriga nya vägar för att ta sig in i känsliga system. Detta ger obehöriga möjligheten att slå ut stora delar av verksamheter och således komma åt känslig data som idag lagras centraliserat och koncentrerat på en och samma plats, säger Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

– I och med att samhället kommer att fortsätta digitaliseras, så ställs det allt högre krav på företag och myndigheterna när det kommer till datasäkerhet. Det är uppenbart att de flesta aktörer idag, fortfarande arbetar efter en centraliserad och föråldrad modell. Detta gör det ännu enklare för obehöriga att utföra angrepp och således komma åt den data som lagras. Vi måste bort från den centraliserade modellen, och istället börja arbeta i en intelligent, decentraliserad och distribuerad miljö, fortsätter Christopher Ramstedt

– Vi på JS Security upplever ett alarmerande behov avseende säker datalagring. Med vår intelligenta och decentraliserade lösning, Security-as-a-service, där blockkedjan agerar en av huvudkomponenterna, kan vi ge våra kunder förutsättningar att förebygga obehörig åtkomst av den lagrade datan. Vi fortsätter att arbeta mot att bli den största och ledande aktören inom vårt segment, säker och decentraliserad lagring av data. Långsiktigt skall vi kunna erbjuda ett nationellt täckande och självförsörjande datalagringsnätverk. Vi fortsätter att arbeta med försäljning, parallellt med utveckling kopplat till vår roadmap. Framledes kommer vi även att sondera marknaden efter potentiella förvärv och partnerskap i syfte att stärka vår organisation ytterligare, tillägger Christopher Ramstedt.